magid

מגיד מראשית אחרית

$15.95

מגיד מראשית אחרית

Out of stock

Product Description

ספר מבוא הכרחי לכל המתעניין בפנימיות התורה, הקבלה והחסידות. הספר סוקר את מושגי היסוד הבסיסיים של הקבלה – ספירות, עולמות, חלקי הנשמה, שמות ה’ ועוד – ומסבירם בלשון השווה לכל נפש. הוא מדריך כיצד יש לגשת ללימוד הקבלה, וכן מפרט את השימושים השגויים בה.

עריכה: משה גנוט

280 עמ’

Additional Information

Weight .59 kg
Dimensions 22.6 x 15.2 x 2.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “מגיד מראשית אחרית”